cculture

Şirket Kültürü Yönetimi

Kurum Kültürü organizasyonun çalışanlarına, müşterilerine, topluma, yaklaşımı; değerleri, vizyonu ve alt yapısının temel taşıdır. Kurum kültürü organizasyondaki herkesin davranışını ve iş yapış şeklini belirler.

Organizasyonel hedeflerinize ulaşmak için yüksek-performans kültürünü yaratmak ve yürütmek hayati önem taşısa da, çoğu zaman yöneticilerin zaman ve kaynak tüketen bir süreç olduğunu düşünmelerinden dolayı el atmak istemedikleri bir konudur.

İyi haber: Kültür değişimi yönetilebilir bir süreçtir.

şirket kültürü & çalışan bağlılığı
 • Kültür değerlendirme puanı
 • Çalışan bağlılığı endeksi

Şirket kültürünüzü dönüştürerek çalışan bağlılığını arttırabilirsiniz.

kültür değerlendirmesi

Nasıl bir kurum kültürüne sahipsiniz? Neden bu kültüre sahipsiniz? Kurum kültürünüzü çeşitli başlıklar altına ele alabilirsiniz:

 • Vizyon ve strateji
 • Liderlik
 • Organizasyon yapısı
 • Kişisel katılım ve iş tatmini
 • Ödül sistemi
 • Performans yönetimi
 • Müşteri tatmini
 • Tedarikçi ilişkileri
 • Diğer ekosistemle ilişkiler
size nasıl yardımcı olabiliriz?

0216 606 1520 ya da info @ realta.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Looking for cultural assessment and transformation?