employee-engagement

Çalışan Bağlılığı & Memnuniyeti

Verimlilik, üretkenlik ve karlılığınızı arttırabilmek için çalışanlarınızın memnuniyet ve bağlılık derecelerini en doğru şekilde ölçümlüyor musunuz?

Şirketlerin elindeki en değerli kaynağın ‘insan’ olduğu gerçeğinden yola çıkarak, en uygun elemanı bulmanın ve elde tutmanın, şirketleri bir üst seviyeye taşıyacak başlıca etken olduğu sonucuna varırız. Şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi ve karlılıklarını arttırabilemeleri için mutlu ve bağlı çalışan oranını maksimum derecede arttırması gerekmektedir.

Çalışan bağlılığı aşağıdaki kategorilerde incelenir;

  • Duygusal Bağlılık
  • Devamlılık Bağlılığı
  • Normatif Bağlılık

 

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması sonuçları incelendiğinde;

  • Çalışanlarınızın ne kadar bağlı ve memnun olduğunu ölçümleyebilir,
  • Çalışan memnuniyet ve bağlılığına etki eden en önemli faktörleri belirleyebilir,
  • Verimlilik ve performansın arttırılmasına yönelik gelişime açık alanları tespit edebilir, aksiyon planı çıkartabilir,
  • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirleyebilir ve motivastonu arttırabilecek noktalara karar verebilir,
  • Kurumdaki performans yönetimi, ücret politikası, ödüllendirme sistemi gibi uygulamaların etkinliklerini ölçebilir,
  • Çalışanların beklentilerini doğru düzeyde tespit edebilir ve şirketin kaynaklarının beklentileri karşılayacak şekilde doğru noktalara yönlendirmesini sağlayabilir,
  • Üst yönetime aksiyon planı sunarken doğru ve net bir kaynağa dayandırabilirsiniz.

Metodolojimiz hakkında daha fazla bilgi için tıklayın

size nasıl yardımcı olabiliriz?

0216 606 1520 ya da info @ realta.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Çalışan bağlılığı araştırmaları hakkında bilgi için